REHABILITACIÓ I
REPARACIÓ DE CANONADES

OBRES DE

OBRA DE PALETA I REHABILITACIÓ

Atenem incidències d'humitats produïdes per baixants i canonades en mal estat, aplicant la solució més adequada en cada situació:

Obres mitjançant equips d'obra de paleta:
Disposem d'operaris especialitzats per a la realització d'obres menors d'obra de paleta.

Obres mitjançant equips de rehabilitació sense rases:
· Sistema de projecció: s'utilitzen per a baixants verticals. Es realitza una capa de 3 mm de gruix a l'interior del baixant antic, aprofitant la carcassa d'aquest. 

D'aquesta manera es dona impermeabilització i estructura al baixant, eliminant porositats i juntes i augmentant la capacitat hidràulica.

· Sistema de packers: reparació puntual de canonades subterrànies per a petits trams amb trencaments i anomalies.

· Sistema de màniga: reparacions de llarg recorregut mitjançant la introducció d'una màniga impregnada de resina epoxi, que dona com a resultat una nova canonada aprofitant la ja existent.

Contacta amb nosaltres per a demanar-nos un servei o per a fer-nos una consulta