40 ANYS
D'EXPERIÈNCIA EN DESEMBUSSOS
I INSPECCIÓ DE CANONADES

L'OBJECTIU DE NETPRESS

PROPORCIONAR EL MILLOR SERVEI DEL MERCAT

NETPRESS:
Garantia de qualitat

L'any 1975 ens iniciem en l'àmbit de la neteja i inspecció de canonades mitjançant aigua d'alta pressió.Una experiència de més de 40 anys en la direcció d'una de les companyies pioneres en el sector, ens va donar la confiança necessària per a crear la nostra pròpia empresa, NETPRESS DESATASCOS Y LIMPIEZAS S.L.

Disposem d'un equip altament qualificat, amb una àmplia experiència per a oferir el millor diagnòstic i la millor solució per a cada situació.

365 DIES · 24 HORES

NETEJA
I DESEMBUSSOS

Realitzem serveis integrals de neteja i desembussament mitjançant camions mixtos hidrodinàmics. Disposen de bombes d'alta pressió, que ens permeten realitzar la neteja de sediments acumulats en les canonades amb aigua accelerada.

LOCALITZACIÓ I

INSPECCIÓ
DE CANONADES

Disposem de diversos tipus d'equips per a visualitzar canonades de qualsevol diàmetre. Des d'equips manuals fins a equips robotitzats vinculats a un programari informàtic específic per a cada tipus d'anomalia, recolzats per un localitzador que indica la seva profunditat i la seva situació exacta.

GESTIÓ INTEGRAL DE

MANTENIMENTS
PREVENTIUS

Realitzem contractes de manteniment integral per a atendre les necessitats particulars de cada instal·lació, realitzant neteges preventives i evitant, d'aquesta manera, embussos innecessaris i inundacions.

AUTORITZATS PER A LA

GESTIÓ DE
RESIDUS

Disposem del Codi de Transportista T-6668 i de Productor P-86202.2, la qual cosa ens avala com a empresa autoritzada per a transportar i gestionar tot tipus de residus no perillosos.

REHABILITACIÓ I

REPARACIÓ
DE CANONADES

Atenem incidències d'humitats produïdes per baixants i canonades en mal estat, aplicant la solució més adequada en cada situació.

Contacta amb nosaltres per a demanar-nos un servei o per a fer-nos una consulta